Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny podlega okresowemu badaniu jego stanu technicznego. Obowiązek ten dotyczy zarówno posiadaczy samochodów osobowych, motocykli, jak i autobusów, samochodów ciężarowych, tramwajów, pojazdów specjalnych i innych. Opłaty za przeprowadzenie badania są z góry ustalone na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury – stacje kontroli pojazdów nie mogą tu stosować żadnej dowolności.

Przypominamy, że po pozytywnym przeprowadzeniu przeglądu i stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, właściciel pojazdu uiszcza dodatkową opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł. Jest ona przekazywana na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zasila budżet Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.

99 zł – Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t (również TAXI)
99 zł – Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
63 zł – Badanie motocykla
161 zł – Badanie samochodu z instalacją gazową (również TAXI)
141 zł – Badanie samochodu TAXI (po raz pierwszy)
204 zł – Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową (po raz pierwszy)
147 zł – Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
149 zł – Badanie samochodu uprzywilejowanego
180 zł – Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
192 zł – Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
35 zł – Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego

Opłaty za badania techniczne, pobierane są wg cennika ogłoszonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261) z póżniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302, Dz.U. z 2009r Nr 155 poz. 1233) w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.