Zarząd

Prezes zarządu Przemysław Łasak
Prokurent Maria Łasak

Kadry i Księgowość  Dagmara Łasak ,

Diagności Andrzej Kuriata Andrzej Klimkiewicz Sebastian Zabłocki

Mechanicy  Jacek Witkowski Kamil Wożniak Marcin Wrona